Nápověda


Pět kroků k zapamatování

Memorování biblických veršů pomocí aplikace Remember Me. Uplatňujte základní principy učení se Bibli nazpaměť v každodenním životě.

Last modified October 17, 2022: #11: translating steps page (1eb8efc)