Pięć kroków do zapamiętania

Zapamiętywanie wersetów biblijnych dzięki aplikacji Remember Me. Zastosować podstawowe zasady zapamiętywania Biblii w swoim codziennym życiu.

1 Dodać werset biblijny.

Aplikacja biblijna Remember Me oferuje kilka możliwości zapisywania tekstów biblijnych w urządzeniu. Może Pan

  • wpisać dowolny tekst ręcznie
  • pobrać werset z różnych wersji Biblii
  • pobieranie zbiorów wersetów biblijnych od innych użytkowników.

2 Zapamiętać werset.

Zapamiętywanie wersetu biblijnego jest przyjemne, jeżeli stosuje się różne metody.

  • Posłuchaj tego
  • Ukryj przypadkowe słowa
  • Zrób z tego puzzle
  • Pokazać pierwsze litery lub linie pustych słów.
  • Napisz pierwszą literę każdego słowa

3 Wykorzystanie tematów i obrazów.

Nie każdy jest dobry w zapamiętywaniu liczb i nie trzeba być dobrym, aby zapamiętać tekst. Proszę dodać do swojego wiersza jakiś motyw lub obrazek, a pomoże to Państwu przywołać z pamięci właściwy wers.

4 Powtarzanie zapamiętanych wersów.

Po zapamiętaniu wersetu, pojawi się on w polu “Należy” do wglądu. Rozpocząć serię flash cards do przeglądania. Proszę powiedzieć na głos werset biblijny, odwrócić kartkę i sprawdzić, czy dobrze go Pani zapamiętała.

Powtarzanie w odstępach czasu sprawia, że często sprawdzają Państwo nowo zapamiętane wersy, ale nie zapominają również o znanych wersach.

5 Jak najlepiej wykorzystać czas.

Wykorzystać każdą chwilę. Najlepsze aplikacje do zapamiętywania Biblii działają dlatego, że można wykorzystać dwie minuty podczas mycia zębów na zapamiętywanie. Proszę mieć aplikację przy sobie i korzystać z niej podczas tych naturalnych przerw w życiu.

Ostatnia modyfikacja December 28, 2022: name adjusted (b45cce6)